Sunday, April 20, 2008

BubbleShare: Share photos - Play some Online Games.

Sunday, April 13, 2008

Sebelum suatu kajian tindakan dilakukan, kertas cadangan perlulah disediakan. Selain daripada membuat perancangan, kertas kerja juga digunakan untuk mengenal pasti bahan, kos dan jadual pelaksanaan agar aktiviti kajian berjalan dengan lancar. Ia juga penting untuk mendapatkan sokongan pihak pentadbiran sekolah.
Tidak terdapat format yang ditetapkan khas untuk kertas cadangan kajian tindakan namun beberapa aspek penting perlu ada dalam suatu kertas cadangan tersebut.
Menurut Modul Kajian Tindakan, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia (1995), garis panduan yang dicadang dalam penulisan adalah seperti berikut ini.

1. Tajuk kajian

2. Nama atau Ahli Jawatankuasa Pengkaji

3. Latar Belakang kajian

4. Pernyataan masalah kajian atau keprihatinan

5. Rasional kajian

6. Objektif kajian

7. Metodologi/Teknik kajian

a. Langkah 1: Pengenalpastian isu/masalah

b. Langkah 2: Perancangan

c. Langkah 3: Pelaksanaan tindakan

d. Langkah 4: Pemerhatian

e. Langkah 5: Refleski dan penilaian

8. Kesignifikanan kajian

9. Anggaran peruntukan kewangan

10. Jadual pelaksanaan kajian
(sumber tambahan IAB)