Friday, July 27, 2007

17 ciri guru matematik berkesan

Guru memainkan peranan penting memastikan penghidupan budaya matematik .Peranan guru jelas menonjol mutakhir ini apabila terdapat keperluan untiuk melahirkan masyarakat madani yang berketrampilan dan mampu bersaing dalam era globalisasi.

Berdasarkan kajian Mohd Majid (1997) ciri guru matematik adalah

A.personaliti guru
i. sebagai model kepada pelajar
ii. berani
iii. bersih fizikal dan mental
iv. baik hati
v. rajin

B. asas pengetahuan bagi pengajaran
i. mengikut keutamaan
ii. pengetahuan tentang pelajar
iii. pengetahuan mengenai sifat mereka
iv. kandungan pedagogi
v. matlamat pendidikan
vi. konteks pendidikan
vii. kurikulum

C. tingkah laku dan tindakan guru
i. memahami matlamat pendidikan dan idea yang akan diajar
ii. mengolah pemahamannya kepada pemahaman pelajar
iii. mengurus,menyusun dan menyampaikan pengajaran
iv. menilai pengajaran
v. mengimbas kembali pengajaran